Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch
A fénynél sebesebben

A fénynél sebesebben

A blognak a címe tudományos értelemben nyilván túlzás, elsősorban figyelemkeltésnek szántam. A blog a femtoszekundumos spektroszkópia kutatásaim szempontjából érdekes aspektusaival foglalkozik. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program projekt keretében valósul meg. ( e-mail: andras.lukacs@aok.pte.hu)
Kriptokrómok, avagy mi a kapcsolat a DNS javítás és a vándormadarak tájékozódása között

Kriptokrómok, avagy mi a kapcsolat a DNS javítás és a vándormadarak tájékozódása között

A fotoliáz/kriptokróm nevű fehérjecsalád különleges helyet foglal el a fotoaktív flavoproteinek között, mert a nagyfokú homológia ellenére a fotoliázok és a kriptokrómok két teljesen eltérő funkcióval rendelkeznek. Míg a fotoliázok fénnyel "hajtott" DNS javításra képesek, addig a kriptokrómok olyan egzotikus funkciókkal rendelkeznek, mint a napi ritmus szabályozása, illetve a föld mágneses terének érzékelése (vándormadarakban).
(2014-05-13 13:05:00) Tovább olvasom...
A. baumanii liveslides

A. baumanii liveslides

Számos folyóirat lehetővé teszi, hogy az újságban megjelent cikket úgynevezett liveslides formában is bemutassák a szerzők. Ilyen esetben a cikkről készült hanganyaggal rendelkező prezentációt lehet megtekinteni. Az alábbi blogban az A. baumanii baktérium BlsA nevű BLUF domén fehérjén végzett vizsgálataink láthatóak, hallhatóak.
(2014-05-12 16:22:00) Tovább olvasom...

Kerr kapuzott időfelbontásos fluoreszcencia spektroszkópiai rendszer

A Kerr-effektus segítségével olyan tranziens fluoreszcencia spektroszkópiai rendszert sikerült építenünk, amelynek időfelbontása 100 fs körüli.
(2014-02-26 21:41:00) Tovább olvasom...
(Összesen: 3 elem 1 oldalon)