Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

FONTOS ! BIOFIZIKA TÁVOKTATÁS

Tisztelt Hallgatók! Ahogy bizonyára értesültek róla a koronavírus járvány miatt hozott országos intézkedések (40/2020 (III.11.), 41/2020 (III.11.) számú kormányrendeletek) miatt Karunk oktatását 2020. március 23-át követően, bizonytalan ideig, távoktatásban kell megvalósítanunk. A Biofizikai Intézet célja, hogy minden szükséges tananyagot a hallgatók rendelkezésére bocsásson, valamint - lehetőség szerint - biztosítsa az órarend szerinti oktatást, lehetőséget teremtve interaktív kommunikációra is. Az alábbiakban összefoglaljuk a Biofizika tantárggyal kapcsolatos legfontosabb információkat:

I. Belépés a Microsoft Office 365 Teams alkalmazásba

Az oktatás platformja a Microsoft Office 365 Teams alkalmazása, amelyhez minden hallgatónak automatikus hozzáférése van. Az Office 365-hoz a következőképpen tud csatlakozni:

https://login.microsoftonline.com/ címen jelentkezzen be egyetemi azonosítójával. A felhasználói azonosítót minden esetben a PTE-s loginnév@tr.pte.hu (EHAkód@tr.pte.hu {pl: abcdef.pte@tr.pte.hu}, Neptunkód@tr.pte.hu, egyes esetekben felhasználóinév@tr.pte.hu) formátumban kell megadni a bejelentkezés során.

Screenshot 03-19-2020 13.32.17.jpg

 A következő lapon adja meg jelszavát, ami az EHA-, ill. Neptun-kódhoz tartozó jelszava:

Screenshot 03-19-2020 13.40.14.jpg

Bejelentkezés után a megjelenő appok közül a Teams-re kattintva indíthatja el az alkalmazást:

Screenshot 03-19-2020 13.42.20.jpg

A Teams felületen a Csoportok menüben találja meg a tantárgyakat, amikhez a Neptunban is hozzá volt rendelve.

Technikai kérdések és felmerülő problémák esetében a Microsoft Teams alkalmazásával kapcsolatban a PTE Informatikai Igazgatóság Service Desk (https://sd.pte.hu) tud segítséget nyújtani.

 

II. A Biofizika tantárgy oktatása

 0. Általános szabályok

Az oktatás az eredeti órarend szerinti ütemezéssel folytatódik. A tanórák a Microsoft Teams alkalmazásban a Naptár menüpont alatt találhatóak amihez az óra idejében csatlakozni kell.

 Screenshot 03-20-2020 13.12.53.jpg

A hallgatóknak az órák idejében be kell lépniük az adott tantárgy online felületére. Az online bejelentkezett hallgatók listája jelenléti katalógusként is szolgál.

Kizárólag az órák idejében van lehetősége a hallgatóknak az oktatóval kommunikálni, az előadással illetve gyakorlatokkal kapcsolatban kérdéseket feltenni.

1. Biofizika előadások

Az előadások március 23-tól az órarend szerinti időben kerülnek megtartásra.

Az előadások (akár élő – streamelt, akár felvételről leadott) alatt a hallgatóknak lehetőségük van chat-elni, kérdezni az oktatótól, amire az oktató előadás alatt vagy után válaszol. Szóbeli kérdésekre és válaszokra csak az előadás végeztével, a vetítés/streamelés leállításával van mód.

Az előadások anyaga később, korlátozott ideig elérhető lesz a felületen.

Írásos anyagokat, handoutokat, előadás diákat továbbra is találnak az intézetünk honlapján.

2. Biofizika gyakorlatok

A gyakorlatok március 23-tól az órarend szerinti időben kerülnek megtartásra.

A gyakorlatokat az eredeti beosztás szerint, a jegyzőkönyvben leírt feladatok alapján kell teljesíteni. A gyakorlat egy rövid beugró kérdéssel indul, amit meg kell válaszolni. Mivel a méréseket a hallgatók nem tudják kivitelezni, minden héten kiadunk egy segédanyagot, amiben megtalálják a gyakorlatukhoz tartozó mérési adatokat, amik alapján a feladat elvégezhető.

A gyakorlatok során a függvényeket lehet ábrázolni milliméter-papíron, vagy számítógépen Excel vagy bármilyen arra alkalmas statisztikai szoftver segítségével. A rajzolt, vagy nyomtatott függvényt (mértékegységekkel, tengelyfeliratokkal) a jegyzőkönyvbe be kell ragasztani.

ÚJ! Mivel több részfeladat is kihagyásra kerül, helyettük minden gyakorlat végére kerül egy kifejtendő kérdés, amire 8-10 mondatban, írásban kell válaszolni. Ez a feladat kisebb utánaolvasást, internetes kutatómunkát igényel. Fontos, hogy minden esetben tüntesse fel a felhasznált forrásokat is!

Az elkészült gyakorlatos jegyzőkönyv lefotózott oldalait, a megválaszolt beugrót illetve a kifejtő kérdést a gyakorlat másnapján éjfélig kell a gyakorlatvezetőknek egyetlen emailben elküldeni, az üzenet tárgya minden esetben az aktuális csoport és a gyakorlat címe legyen  (pl. O6 Ultrahang). Lehetőség szerint egyetlen pdf fájlként összefűzve csatolja a gyakorlatot. A fájlt a következő módon nevezze el: dátum(hónap nap)_gyakorlat sorszáma_vezetéknév (pl.: 0325_18_Kovács).

Kizárólag a  gyakorlat ideje alatt van a hallgatóknak lehetőségük az oktatókkal konzultálni, a feladatok értelmezéséhez segítséget kérni.

A gyakorlatok heti beosztását, illetve a jegyzőkönyvek elfogadását vagy esetleges hiányosságait a tantárgy felületén lehet követni.

További kérdéseikkel forduljanak a gyakorlatvezetőikhez emailben vagy a Teams online felületén.

 

Pécs 2020. március 20.

 

Üdvözlettel,

 

A PTE ÁOK Biofizikai Intézet munkatársai