Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk a vizsgaidőszakról

Tisztelt Hallgatók! A járványügyi helyzetre való tekintettel a vizsgaidőszak, a korábbi évektől eltérő formában, távoktatás keretében valósulhat meg. Az alábbiakban összefoglaljuk a Biofizikai 2 tantárgy vizsgáztatásával kapcsolatos legfontosabb információkat.

1. Félév elfogadása

A félév elfogadásának feltétele a biofizika gyakorlatok elvégzése és a jegyzőkönyvek jóváhagyása. Akinek a 14. oktatási hét péntek éjfélig (2020. május 8. péntek 23:59) nincs minden gyakorlata teljesítve, szóbeli vizsgát nem tehet, a félévét nem lehet elfogadni.

2. Félévzáró teszt

A 14. oktatási héten a hallgatók tesztet írnak az Unipoll rendszeren keresztül, amelynek sikeres teljesítése feltétele a szóbeli vizsgának, valamint kiváltja a gyakorlatos vizsgát és a beugró tesztet. A tesztet a Biofizika 2 tantárgyat, mind tárgykurzusként, mind vizsgakurzusként felvett hallgatóknak meg kell írni. A teszt mindkét félév elméletes és gyakorlatos tananyagát lefedi, tesztkérdéseket előre nem adunk ki. A teszt az előadások anyagához kapcsolódó 16 elméleti, valamint 16 gyakorlatokhoz kapcsolódó elméleti és számolásos tesztkérdésből áll, amire a hallgatóknak 20+40 perc áll a rendelkezésükre. Tankönyv, jegyzet a teszt kitöltése során használható. A teszten mind az elméletes, mind a gyakorlatos részen legalább 9 pontot kell elérni a 16-ból ahhoz, hogy a hallgató szóbeli vizsgára jelentkezhessen. Bármelyik rész sikertelensége esetén az egész tesztet meg kell ismételni. Az elméletes teszt értékelése: megfelelt/nem felelt meg; a gyakorlatos tesztre a hallgató jegyet kap, ami beszámít a vizsga végső jegyébe.

A gyakorlatos teszt ponthatárai:

  0 – 8  :  1

  9 – 10 : 2

11 – 12 : 3

13 – 14 : 4

15 – 16 : 5

 

3. Pótteszt

Akinek nem sikerül a szorgalmi időszak 14. hetében átmenni a teszten, a vizsgaidőszakban összesen két alkalommal lehetősége lesz póttesztet írni. Bármelyik rész sikertelensége esetén az egész tesztet meg kell ismételni, a hallgató szóbeli vizsgára nem bocsátható.

4. Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgára a sikeres tesztet követően lehet jelentkezni a Neptun rendszerben, a megszokott módon. A vizsgára bocsátható státusz rögzítését úgy oldjuk meg, hogy a szorgalmi időszak végén a Neptun-ban ideiglenesen letiltjuk azok aláírását, akik nem teljesítették az összes gyakorlatot, vagy nem mentek át a 14. heti teszten. Ha a hallgató utólag teljesíti a hiányzó gyakorlatokat, illetve átmegy valamelyik pótteszten, megkapja az aláírást, és jelentkezhet szóbeli vizsgára.

Ezt követően az adott vizsgáztató beosztja a hallgatókat 20 perces időközökkel és mindegyikük számára létrehoz egy értekezletet az MS Teams felületén, amit a hallgatónak el kell fogadni, majd az adott időben csatlakozni. A vizsga pontos időpontja megjelenik az MS Teams Naptárban. 

A vizsga videokonferencia formájában történik, amelyről felvétel és jegyzőkönyv készül. Web kamera bekapcsolása kötelező. A konferencia beszélgetésben csak a hallgató, a vizsgáztató és a segédvizsgáztató vehet részt, más személy a helyiségben nem tartózkodhat. A vizsga kezdetén a hallgatónak igazolnia kell a személyazonosságát.

A vizsga során a vizsgáztatók 3-4 általuk választott, a kifejtett tételsorban szereplő fogalomról kérdezik a hallgatót. A hallgatók nem húznak tételeket, és nem kell teljes tételeket kifejteniük. Felkészülési idő nincs, tankönyv, jegyzet korlátozott mértékben, az időkeret erejéig használható. A vizsga célja a hallgató jártasságának felmérése az adott témakörben. A tételsor a korábban kiadott, a Biofizikai Intézet honlapján megtalálható elméletes tételsor. Sikertelen vizsga esetén csak a szóbeli vizsgát kell megismételni (B, C vizsga). A vizsga jegyének kialakításakor a vizsgáztatók figyelembe veszik a teszt eredményét.

Együttműködésüket köszönjük és sikeres felkészülést kívánunk!

Pécs, 2020. április 12.

Biofizikai Intézet munkatársai