Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

A csoportról

A baktériumok, mint bolygónk legkisebb, de legszélesebb körben elterjedt élőlényei az elmúlt évtizedben fontos, a korábbi ismereinket megcáfoló információt tártak fel előttünk. Míg a sejtváz eddigi tudásunk szerint kizárólag az eukarióta szervezetekre volt jellemző, kiderült, hogy a baktériumok szintén létrehoznak intracelluláris polimereket, amelyek szerepe leginkább a sejtalak fenntartása.

Az eukariótákban jelen lévő mikrofilamentumok alapját képező aktin fehérjének ma már számos prokarióta megfelelője ismert. Ezek közül az aktinhoz szekvenciálisan mindössze 30%-os hasonlóságot, de térbeli szerkezetét tekintve (elsősorban a konzervatív nukleotid-kötő zseb kialakításában) majdnem teljes egyezést mutató fehérje a MreB.

Jelenlegi ismereteink szerint a prokarióta citoszkeletális elemek funkcionálisan messze szerteágazóbbak, mint eukarióta rokonaik, sőt a sejten belüli szerepük, működésük kifejezetten változékony lehet fajról-fajra. Kutatócsoportunk célja, hogy olyan baktériumfajokból származó MreB fehérjéket karakterizáljon és hasonlítson össze különböző in vitro és in vivo módszerekkel, amelyek ma még kevésbé ismertek, viszont a baktériumok alakja, belső felépítése és nem utolsó sorban epidemiológiai hatása miatt érdeklődésre ad okot. 

Kutatási témák

1. Leptosira interrogans MreB in vitro karakterizálása fluoreszcencia spektroszkópia alkalmazásával

2. Különböző baktérium fajokból származó MreB vizsgálata, összehasonlítása

Munkatársak

Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus

szilvia.barko@aok.pte.hu

Dr. Bódis Emőke, egyetemi adjunktus

emoke.bodis@aok.pte.hu

Dr. Szatmári Dávid, egyetemi adjunktus

david.szatmari@aok.pte.hu

Longauer Beáta, PhD hallgató

beata.longauer@aok.pte.hu