Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

A csoportról

Az élővilág felépítésében kulcsfontosságú szerepet betöltő sejtek rendkívül változatos felépítésű és morfológiájú struktúrákat hoznak létre. Ezek a sejtek közötti kommunikációt és anyagszállítást egyaránt elősegíthetik. A legtöbb ilyen kommunikációs struktúra szomszédos vagy egymással érintkező sejtek között valósul meg szoros réskapcsolatokon (tight junction, gap junction), szinapszisokon, vagy akár a növényeknél leírt plazmodezmákon keresztül. A távolabb lévő sejtek is hatékonyan képesek az egymással való kommunikáció megvalósítására és az anyagszállításra, amely különböző hormonok, neurotranszmitterek, vagy extracelluláris mikrovezikulák közvetítésével, illetve sejtnyúlványok (lamellipódium, filopódium) közreműködésével jön létre, ugyanakkor ilyenkor nincs közvetlen kapcsolat a sejtek között. 2004-ben azonosították a sejtek közötti direkt kommunikáció és anyagtranszport új formáját, a membrán nanocsöveket. Ezek a vékony membránkitüremkedések valóban képesek összekötni két sejtet, a távoli sejtek citoplazmája között folytonos csatornát kialakítva, és több intercelluláris transzportfolyamatot is lebonyolítanak (pl. jelátvitel, depolarizációs jelek továbbítása, fehérjék, lipidek, prionok, DNS, RNS szállítása, kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztencia továbbadása). Szerepet vállalnak a bakteriális és vírusfertőzések (pl. HIV) sejtek közötti hatékony továbbterjedésében. Kutatócsoportunk a membrán nanocsőhálózatok in vitro és in vivo kialakulásának és funkciójának vizsgálatával foglakozik mikroszkópiai és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek felhasználásával.

Kutatási témák

Új direkt kommunikációs útvonalak a sejtek között: nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel

Szuperrezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára

Membrán nanocsövek in vivo

Módszerek és műszerek

Mikroszkópos technikák:

fluoreszcencia mikroszkópia:

  • Olympus IX 71 fluoreszcens mikroszkóp                                         
  • Olympus IX 81 fluoreszcens miikroszkóp    
  • Evaneszcens mező mikroszkóp (TIRFM)
  • Lézer pásztázó konfokális (Zeiss LSM 710) mikroszkóp
  • Nagyfelbontású struktúrált megvilágítású mikroszkóp (SIM, Zeiss, Elyra S1 SIM)
  • Nagyfelbontású mikroszkópia: STED, STORM

Fluoreszcencia spektroszkópiai technikák:                               

SAFAS Fluorometer

Usage of Zeiss LSM710 microscope.pdf

HASZNÁLATI UTASÍTÁS_Elyra S1.pdf

Munkatársak

Kutatócsoport vezető:

Dr. Szabó-Meleg Edina (egyetemi adjunktus)

Kutatócsoport tagok:

Brunner Brigitta (TDK hallgató)

Ghadaksaz Alireza (PhD hallgató)

Halász Henriett (PhD hallgató)

Madarász Tamás (PhD hallgató)

Türmer Katalin (egyetemi tanársegéd)

Publikációk

Live cell superresolution-structured illumination microscopy imaging analysis of the intercellular transport of microvesicles and costimulatory proteins via nanotubes between immune cells.

Halász H, Ghadaksaz AR, Madarász T, Huber K, Harami G, Tóth EA, Osteikoetxea-Molnár A, Kovács M, Balogi Z, Nyitrai M, Matkó J, Szabó-Meleg E.Methods Appl Fluoresc. 2018 Aug 9;6(4):045005. doi: 10.1088/2050-6120/aad57d.
PMID:30039805

 

The growth determinants and transport properties of tunneling nanotube networks between B lymphocytes.

Osteikoetxea-Molnár A, Szabó-Meleg E, Tóth EA, Oszvald Á, Izsépi E, Kremlitzka M, Biri B, Nyitray L, Bozó T, Németh P, Kellermayer M, Nyitrai M, Matko J.

Cell Mol Life Sci. 2016 Dec;73(23):4531-4545. Epub 2016 Apr 28.

PMID:27125884

 

Nanotubes connecting B lymphocytes: High impact of differentiation-dependent lipid composition on their growth and mechanics.

Tóth EA, Oszvald Á, Péter M, Balogh G, Osteikoetxea-Molnár A, Bozó T, Szabó-Meleg E, Nyitrai M, Derényi I, Kellermayer M, Yamaji T, Hanada K, Vígh L, Matkó J.Biochim Biophys Acta. 2017 Sep;1862(9):991-1000. doi: 10.1016/j.bbalip.2017.06.011. Epub 2017 Jun 20.
PMID:28645851
 

A sejteket összekötő autópályák - avagy a membrán nanocsövek – orvos-biológiai jelentőségének vizsgálata a Biofizikai Intézetben.

Szabó-Meleg Edina, Orvokari Hírmondó, 2018. február-március, p.25. www.aok.pte.hu/hirmondo

 

"KÖTÉLTÁNCOSOK ÉS CSŐLAKÓK":  HOGYAN IS MŰKÖDNEK AZ IMMUNSEJTEKET ÖSSZEKAPCSOLÓ INTERCELLULÁRIS MEMBRÁN NANOCSŐ HÁLÓZATOK?

Matkó J., Szabó-Meleg Edina, Biokémia, A magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata, 2018. március, XLII. évfolyam 1. szám, p.6-37. http://www.mbkegy.hu/apps/mbkegy/pages/index.php

 
 

TDK Témák

Új direkt kommunikációs útvonalak a sejtek között: nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel

Szuperrezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára