Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Biofizika szemináriumok 1

információk
gyakorlatok
vizsga
szak
szemináriumok

Információk

Kötelezően választható (elektív) tantárgy

Õszi félév, 1 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Ujfalusi Zoltán

Heti 1 óra szeminárium

 A hallgatók félévközi jegyet kapnak, az utolsó órán írt dolgozat alapján.

 A félév elfogadásának feltétele: a hallgatók maximum három alkalommal hiányozhatnak

 

Teszt:

A teszt anyagát  a szemináriumokon elhangzottak képezik!

Gyakorlatok

Nincs

Vizsga

A hallgatók a félév végén egy tesztet írnak a leadott témakörökből. A teszt eredménye szolgál félévi jegyként.

szemináriumok

Szemináriumok a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Bevezetés 2018-09-03 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Elektromágneses hullámok 2018-09-10 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Kvantumfizika alapok 2018-09-17 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Röntgensugárzás, röntgendiffrakció 2018-09-24 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Lézerek működése 2018-10-01 16:00:00 Szatmári Dávid
Sugárzások biológiai hatása 2018-10-08 16:00:00 Kapronczai Róbert
Termodinamika 2018-10-15 16:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Diffúzió, ozmózis 2018-10-24 16:00:00 Szatmári Dávid
Folyadékáramlás, szív munkája 2018-10-29 16:00:00 Telek Elek
Membránszerkezet, nyugalmi potenciál, akciós potenciál 2018-11-05 16:00:00 Telek Elek
Látás, hallás 2018-11-12 16:00:00 Szatmári Dávid
Citoszkeletális rendszer, motorfehérjék, izomműködés 2018-11-19 16:00:00 Telek Elek
Harántcsíkolt izom 2018-11-26 16:00:00 Szatmári Dávid
zh 2018-12-03 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán