Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

Elektív tantárgy

Tavaszi félév, 1 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Ujfalusi Zoltán

Heti 1 óra szeminárium

A hallgatók félévközi jegyet kapnak, az utolsó órán írt dolgozat alapján.

A félév elfogadásának feltétele a legfeljebb 3 foglalkozásról való 
hiányzás.

Teszt:

A teszt anyagát  a szemináriumokon elhangzottak képezik!

Gyakorlatok

Nincs

Számonkérések

A hallgatók a félév végén egy tesztet írnak a leadott témakörökből. A teszt eredménye szolgál félévi jegyként.

Vizsga

Teszt

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Diagnosztikai RTG, CT 2019-01-28 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
A spektroszkópia alapjai (abszorpció) 2019-02-04 16:00:00 Telek Elek
Fluoreszcencia 1 2019-02-11 16:00:00 Dr. Takács-Kollár Veronika
Fluoreszcencia II 2019-02-18 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
NMR, ESR 2019-02-25 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Infravörös és Raman spektroszkópia 2019-03-04 16:00:00 Karádi Kristóf
Képalkotó diagnosztika 1. - MRI 2019-03-11 16:00:00 Dr. Kengyel András
Képalkotó diagnosztika 2. - Ultrahang 2019-03-18 16:00:00 Telek Elek
Képalkotó diagnosztika 3. - Gamma kamera, SPECT, PET 2019-03-25 16:00:00 Telek Elek
Fénymikroszkópia 2019-04-01 16:00:00 Szatmári Dávid
Modern mikroszkópiai módszerek 2019-04-08 16:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Áramlási citometria 2019-04-23 16:00:00 Dr. Szabó-Meleg Edina
Modern biofizikai módszerek 2019-04-29 16:00:00 Szatmári Dávid
Zh 2019-05-06 16:00:00 Szatmári Dávid