Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Információk

Elektív tantárgy

Tavaszi félév, 1 kredit

Tantárgyfelelős: Dr. Ujfalusi Zoltán

Heti 1 óra szeminárium

A hallgatók félévközi jegyet kapnak, az utolsó órán írt dolgozat alapján.

A félév elfogadásának feltétele a legfeljebb 3 foglalkozásról való 
hiányzás.

Teszt:

A teszt anyagát  a szemináriumokon elhangzottak képezik!

Gyakorlatok

Nincs

Számonkérések

A hallgatók a félév végén egy tesztet írnak a leadott témakörökből. A teszt eredménye szolgál félévi jegyként.

Vizsga

Teszt

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
A spektroszkópia alapjai (abszorpció) 2017-02-06 16:00:00 Telek Elek
Fluoreszcencia I 2017-02-13 16:00:00 Telek Elek
Infravörös és Raman spektroszkópia 2017-02-27 16:00:00 Szatmári Dávid
DSC, NMR, ESR 2017-03-06 16:00:00 Szatmári Dávid
Képalkotó diagnosztika 1. - MRI 2017-03-13 16:00:00 Dr. Kengyel András
Képalkotó diagnosztika 2. - Ultrahang 2017-03-20 16:00:00 Telek Elek
Képalkotó diagnosztika 3. - SPECT, PET 2017-03-27 16:00:00 Dr. Kengyel András
Fénymikroszkópia 2017-04-03 16:00:00 Szatmári Dávid
Modern biofizikai módszerek 2017-05-02 16:00:00 Szatmári Dávid
Diagnosztikai RTG, CT 2018-01-29 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Fluoreszcencia II 2018-02-19 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán
Modern mikroszkópiai módszerek 2018-04-16 16:00:00 Szabó Meleg Edina
Áramlási citometria 2018-04-23 16:00:00 Szabó-Meleg Edina
Zh 2018-05-07 16:00:00 Dr. Ujfalusi Zoltán