Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet English Deutsch

Biomatematika 1

információk
szak
előadások

Információk

Biomatematika 1 - gyakorlat

SZEMINÁRIUMOK

Késés nem megengedett, a késés hiányzásnak minősül.

A félév során max. 3 hiányzás megengedett. 4 vagy több hiányzás esetén a hallgató nem kap aláírást és jegyet a Biomatematika 1 - gyakorlat tárgyból, és - lévén hogy ez feltétele az elméleti tárgy vizsgajegyének - nem tudja teljesíteni az elméleti tárgyat.

Az órán kérjük ne használjanak mobiltelefont és ne beszélgessenek.

Fotó vagy videófelvétel az órán nem készíthető.

ÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉSEK

A félév során 10 db 10 perces ZH-t írnak a szemináriumok végén, amelyek két feladatot tartalmaznak: tipikus esetben egyet, amelyet az adott heti előadáson oldottunk meg és egyet, amelyet az adott szemináriumon oldottunk meg.

Ezeken felül - a 8. és 13. héten - 2 db 45 perces ZH-t is írnak. Az elsőn deriválást és parciális deriválást kell elvégezniük. A másodikon integrált és differenciálegyenletet kell megoldaniuk.

JEGY

A Biomatematika 1 - gyakorlat tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amelyet a szemináriumok során írt ZH-k eredménye alapján számolunk.

A két nagy ZH-n max. 40-40 pont, a 10 db kis ZH-n pedig további 10x2=20 pont kapható. Ez összesen max. 100 pont és ez alapján számoljuk a gyakorlati jegyet.

A jegyhatárok az alábbiak:

60 pont alatt : 1

60-69 pont : 2

70-79 pont : 3

80-89 pont : 4

90-100 pont : 5

Aki a félévi ZH-k alapján elégtelent (1) kap, az a vizsgaidőszak első hetében pót ZH-t írhat és az alapján kap gyakorlati jegyet.

Ha ez a gyakorlati jegy is elégtelen (1), a hallgató nem teljesíti a gyakorlat tárgyat és - lévén hogy a gyakorlat teljesítése feltétele az elméleti tárgy vizsgajegyének - nem tudja teljesíteni az elméleti tárgyat sem.

Biomatematika 1 - elmélet

ELŐADÁSOK

Az előadásokon az elméleti anyagot magyarázzuk el, ami az adott heti szemináriumnak is alapja.

ÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉSEK

A 9. és 14. heti előadáson egy-egy 45 perces ZH-t írnak. Az első ZH-n az 1-5. elméleti tétel, a második ZH-n a 6-10. elméleti tétel egyikét (általunk kiválasztottat) kell kidolgozni, azaz:

  1. a) leírni az elméleti hátteret, ahogyan az az előadáson elhangzott és
  2. b) megoldani az alkalmazásként megadott feladatot.

Elméleti tételek (1-9)

MEGAJÁNLOTT JEGY

A fenti 2 ZH eredménye alapján megajánlott jegy szerezhető.

Ha a megajánlott jegy legalább elégséges (2) és a hallgató elfogadja, akkor az adott jegy lesz a hallgató vizsgajegye és nem kell vizsgáznia. Ellenkező esetben vizsgáznia kell.

VIZSGA

A tárgy a vizsgaidőszakban tett szóbeli vizsgával zárul, ahol a hallgató a 10 db elméleti tételből húz egyet, a felkészülési idő alatt kidolgozza, majd szóban elmagyarázza a vizsgáztatónak.

Az elméleti ZH-hoz hasonlóan, az elméleti hátteret is le kell írni és a kapcsolódó feladatot is meg kell oldani.

A tételek azonosak az évközi ZH-k tételeivel:

Elméleti tételek (1-9)

Képletek

A képleteket tartalmazó lapot órán, a ZH-k alkalmával és a vizsgán is lehet használni:

Biomatematika 1 - képletek

előadások

Előadások a szemeszterben:
Cím Dátum Előadó Fileok
Bevezetés 2018-09-04 08:00:00 Dr. Grama László
A differenciálhányados 2018-09-11 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Deriválási szabályok. Magasabbrendű deriváltak 2018-09-18 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
A deriváltak alkalmazásai 2018-09-25 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Függvények elemzése deriváltak segítségével 2018-10-02 08:00:00 Dr. Grama László
Parciális deriváltak 2018-10-09 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Parciális deriváltak alkalmazásai 2018-10-16 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Ünnep miatt elmaradt 2018-10-23 08:00:00 Dr. Grama László
Első ZH. A határozott integrál 2018-10-30 08:00:00 Dr. Grama László
Integrálási módszerek. Az integrálszámítás alkalmazásai 2018-11-06 08:00:00 Dr. Grama László
Differenciálegyenletek és alkalmazásaik 2018-11-13 08:00:00 Dr. Grama László
Reakciókinetika leírása differenciálegyenletekkel 2018-11-20 08:00:00 Dr. Bugyi Beáta
Összefoglalás, konzultáció 2018-11-27 08:00:00 Dr. Grama László
Második ZH 2018-12-04 08:00:00 Dr. Grama László